​Wilo-PB

​Wilo-PB

VND 0

Categories:   Bơm tăng áp,

Chia sẻ sản phẩm

Ứng dụng
·            Tăng áp nước cấp
·            Nhà riêng, villas
·           Bơm tăng áp dùng năng lượng mặt trời
 

Đặc tính sản phẩm
·           Bơm điều áp từ dưới lên với cảm biến lưu lượng đầu tiên trên thế giới
·           Giữ áp suất nước không đổi
·           Có sẵn nước nóng dưới 60 ° C
Hoạt động ít tiếng ồn với bánh công tác ly tâm

;